Solenergi

Sverige har idag nästan lika många soltimmar som medelhavet.

Med allt högre energipriser och en större miljömedvetenhet är det dumt att inte ta till vara den ”gratis” energi som solen ger.

Marknaden för solenergi växer för varje år som går. Bilden här bredvid visar antalet soltimmar i Sverige. Man kan bland annat se att skillnaden i antalet soltimmar mellan norra och södra Sverige är liten, dvs solenergi fungerar även i norra Sverige!

Solenergi ska ses som ett komplement till redan befintlig uppvärmning/ventilation. Finns inget krav på permanent värme och ventilation går det naturligtvis utmärkt att endast förlita sig till den energi som solen ger.

Ett för ändamålet väl anpassat system för solenergi ger dig en god besparing i uppvärmningskostnad. Denna energiform är även miljövänlig och enkel att underhålla.

Solen ger sin "gratis" energi sommar som vinter.

Solfångare

För att kunna ta vara på solenergi krävs någon form av utrustning som omvandlar solens energi till en för kunden användbar energiform. De tre vanligaste typerna av solfångare kommer här att beskrivas i korthet:

1. Luftburen solfångare
En luftsolfångare ger varm luft, varm frisk luft blåses in mha en fläkt. Luftsolfångarsystem monteras i de flesta fall på vägg mot söder. Fläkten drivs antingen med 220 VAC eller med 12 VDC. Kräver direkt solljus.

2. Vattenburen solfångare
Ger varmt vatten, monteras i de flesta fall på taket mot söder. Kräver yttre elström till drivning av cirkulationspump. Större och mer omfattande installation jämfört med luftsolfångare. Kräver direkt solljus.

3. Solcellsystem
Omvandlar solens energi till elektrisk ström och via en omformare kan man få 220 VAC. Dessa system ger även viss energi när solen inte syns.

Våra lufsolfångarsystem är unika på marknaden, läs mer om dessa system under "Produkter".