Tillbehör

Backspjäll ø125mm

SunSwede Backspjäll

Vintertid ställs högre krav på kallraskydd för att förhindra kall luft att tränga in i huset
än i övriga delan av året. Backsjället används som komplement till befintligt kallrasskydd
under vintern. Spjället monteras förslagsvis mot slutet av hösten och man låter det vara monterat fram till början av våren då man tar ut det.
Rekommenderas till permanentboenden där temperaturen inomhus är som lägst 15 grader.

Hålsågspaket ø146mm (djup 50mm)

Hålsågspaket

För håltagning av trä, spånskivor etc (ej metall), kräver kraftigare borrmaskin med
13 mm chuck. Genomgångsborr 40cm / 10mm ingår.
Lämplig att använda vid montering av SunSwede solvärmepaneler.

Krypgrundpaket

SunSwede Krypgrundspaket

Detta paket används tillsammans med SunSwede solpanel för att förbättra förhållandena
i instängda utrymmen typ krypgrund. SunSwede panelen monteras till krypgrunden så
den blåser in varmluft från södersidan, för bästa effekt dockas insugsluften till krypgrunden
så att SunSwede suger luft från krypgrunden och sedan blåser in varmluft i krypgrunden igen. Krypgrundspaketet monteras på norrsidan där fläkten suger ut luft ur grunden och skapar ett undertryck samtidigt som SunSwede cirkulerar in varmare luft i grunden.

I paketet ingår: solcellspanel, fläktrör, ventilationsdon och brytare.